Нашето училище на финал!

 

Нашето училище е сред финалистите на програмата „По-здрави деца“! От участвалите  119 училища са отличени 20, сред които и нашето. Какви са наградите?

Като част от ангажимента си за подобряване на хранителните навици и насърчаване на активния начин на живот в училище Нестле България ще предостави парични награди, които да допринесат за облагородяване на материалната и спортно-техническа база на училищата. Голямата награда е в размер на 10 000 лева, с която победителят да реновира своята столова или физкултурен салон, където децата прекарват своето свободно време. Специалната награда, която ще бъде предоставена, е среща с шеф Жоро Иванов, на която той ще сподели своя опит и знания с персонала, за да могат децата да получават разнообразна и питателна храна с наличните продукти.

Няма възможност за коментари

Няма възможност за коментари в тази статия