Училищен бюджет

 

Приходи _бюджет_2019

Бюджет -1322-2019-1

Бюджет – 3322 _2019-1

Бюджет -1389 _2019

Бюджет -1338 _2019

Отчет за изпълнение на бюджета за 2018 г.

Актуализиран план и отчет към 30. 09.  2018 г.

Актуализиран план и отчет към 30. 06. 2018 г.

Актуализиран план и отчет към 31. 03. 2018 г.

Бюджет – Дейност Ресурсно подпомагане – 2018 г.

Бюджет – Други дейности в образованието 2018 г.

Бюджет – 1322 , 2018 г.

Приходи 2018 г.

Актуализиран план и отчет към 31. 12. 2017 год. – тук

Актуализиран план и отчет към 30. 09. 2017 год.  – тук

Справка по аналитични признаци бюджетни разходи  – тук 

Актуализиран план и отчет за второто тримесечие

на 2017 год. – тук

Отчет на бюджета за първото тримесечие на  2017 г. 

Актуализиран бюджет приходи 2017 г.

Декларация за липса на просрочени задължения

Заповед компенсирани промени

Отчет 2017

Приходи 01-03.2017

Разходи 01-03 2017

 

Годишен отчет – бюджет 2016 год.  – тук

Отчет за деветмесечието – тук

Отчет по бюджета за шестмесечието – тук

План бюджет 2016 год.  приходи – тук

План бюджет 2016 год. разходи – тук

Актуализиран план и отчет към 31.03.2015 –  свали

Училищен учебен план за учебната 2013/2014 г – свали

герб