Съобщение за неучебни дни

 

На основание заповед № ЗП-02-11 /18.01.2019 на РЗИ гр. Варна  21. 01. и 22. 01. 2019 год. са обявени за неучебни поради рязката заболеваемост от остри респираторни заболявания и грип.

Няма възможност за коментари

Няма възможност за коментари в тази статия